Saturday Pennant Draw – Section 1

October 17
Round 1
West Sale v Sale Blue
Sale White v Yarram
Stratford v Heyfield
Maffra Bye
October 24
Round 2
Yarram v West Sale
Heyfield v Maffra
Sale Bluje v Stratford
Sale White Bye
October 31
Round 3
Sale White v Heyfield
Maffra v Stratford
Yarram v Sale Blue
West Sale Bye
November 7
Round 4
Heyfield v West Sale
Stratford v Sale White
Sale Blue v Maffra
Yarram Bye
November 14
Round 5
West Sale v Stratford
Sale White v Maffra
Yarram v Heyfield
Sale Blue Bye
November 21
Round 6
Maffra v West Sale
Sale White v Sale Blue
Stratford v Yarram
Sale Blue Bye
November 28
Round 7
West Sale v Sale White
Yarram v Maffra
Sale Blue v Heyfield
Stratford Bye
December 5
Round 8
Sale Blue v West Sale
Yarram v Sale White
Heyfield v Stratford
Maffra Bye
December 12
Round 9
West Sale v Yarram
Maffra v Heyfield
Stratford v Sale Blue
Sale White Bye
December 19
Round 10
Heyfield v Sale White
Stratford v Maffra
Sale Blue v Yarram
West Sale Bye
January 165
Round 11
West Sale v Heyfield
Sale White v Stratfored
Maffra v Sale Blue
Yarram Bye
January 23
Round 12
Stratford v West Sale
Sale White v Maffra
Heyfield v Yarram
Sale Blue Bye
January 30
Round 13
West Sale v Maffra
Sale Blue v Sale White
Yarram v Stratford
Heyfield Bye
February 6
Round 14
Sale White v West Sale
Maffra v Yarram
Heyfield v Sale Blue
Stratford Bye
February 13
Semi Finals
February 20
Preliminary Final At
February 27
Grand Final At